Recyclageparken

Limburg.net baat 29 recyclageparken uit. Woont u in één van de hier opgesomde gemeenten, dan is de informatie onder het menu uw recyclagepark voor u van toepassing.

Limburg.net baat 29 recyclageparken uit voor de inwoners van Alken, As, Beringen, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Diepenbeek, Diest, Genk, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Kortessem, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen,  Nieuwerkerken, Oudsbergen, Peer, Pelt, Riemst, Tessenderlo, Tongeren en Zonhoven.

Wilt u weten hoe druk op het is op het recyclagepark?  Klik dan op de naam van de gemeente in de adressenlijst hieronder. 

Openingsuren & adressen

Recyclagepark straat nr. postcode gemeente
As/Oudsbergen (Opglabbeek) Industrieweg Zuid 2059 3660 Oudsbergen
Alken Groenmolenstraat 24B 3570 Alken
Beringen Nijverheidspark  14 3580 Beringen
Bilzen Kapittelstraat 16A 3740 Bilzen
Bocholt Kringloopstraat 5 3950 Bocholt
Borgloon Industrieweg 24 3840 Borgloon
Diepenbeek Demerstraat 17 3590 Diepenbeek
Diest Nijverheidslaan 33B 3290 Diest

Genk-Noord

Horizonlaan 7 3600 Genk
Halen Halensbroek 1246 3545 Halen
Ham Truibroek 16  3945 Ham
Hamont-Achel/Pelt (Heikesveld) Heuvelerweg 26 3910 Pelt
Hechtel-Eksel Mettenberg 4 3940 Hechtel-Eksel
Herk-de-Stad Industrieweg 1412 3540 Herk-de-Stad
Heusden-Zolder Terrillaan 14 3550 Heusden-Zolder
Houthalen-Helchteren Europark  2014 3530 Houthalen-Helchteren
Kinrooi Breeërsteenweg 132 3640 Kinrooi
Lommel Maatheide 89 3920 Lommel
Lummen Sint-Jakobusstraat  8 3560 Lummen 
Maaseik Klein-Rootstraat 7 3680 Maaseik
Maasmechelen

Oude Bunders

(Breitwaterstraat)

1614 3630 Maasmechelen
Nieuwerkerken Ambachtsstraat 115 38(0 Nieuwerkerken
Oudsbergen (Meeuwen) Klein-Heidestraat 17 3670 Oudsbergen
Peer   Industrieweg z/n 3990 Peer
Pelt (Nolimpark) Lieven Bauwenslaan 5 3900 Pelt
Riemst

Spaalderweg

(kmo-zone Op 't Reeck) 

5 3770 Riemst

Tessenderlo

Fabrieksstraat 10 3980 Tessenderlo

Tongeren

Industrieweg  2 3700 Tongeren

Zonhoven

Industrieweg Zuid 1432 3520 Zonhoven

 

Openingsuren van de Limburg-net-recyclageparken 

OPENINGSUREN TIJDENS DE WINTER
(vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de wintertijd)

 

maandag gesloten gesloten
dinsdag 9 - 12.30 uur 13 - 16 uur
woensdag 9 - 12.30 uur 13 - 16 uur
donderdag 9 - 12.30 uur 13 - 16 uur
vrijdag 9 - 12.30 uur 13 - 16 uur
zaterdag 9 - 12.30 uur 13 - 16 uur

 

OPENINGSUREN TIJDENS DE ZOMER
(vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de zomertijd)

 

maandag gesloten gesloten
dinsdag 9 - 12.30 uur 13 - 18 uur
woensdag 9 - 12.30 uur 13 - 17 uur
donderdag 9 - 12.30 uur 13 - 17 uur
vrijdag 9 - 12.30 uur 13 - 17 uur
zaterdag 9 - 12.30 uur 13 - 16 uur

Het park is gesloten op zondag, maandag en op volgende feestdagen: 1 januari (Nieuwjaar), 2 januari, 1 mei (dag van de arbeid), hemelvaart, 21 juli (nationale feestdag), 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart), 1 november (Allerheiligen), 11 november (Wapenstilstand),  25 december (kerstmis) en 26 december (tweede kerstdag).

Werking van het park

Alle Limburg.net-parken zijn geautomatiseerd en werken met dezelfde quota en tarieven. Elk bezoek wordt geregistreerd. Er zijn drie quota, berekend op de normale jaarlijkse afvalproductie van een gezin. Een quotum is het maximale gewicht wat u jaarlijks (van 1 januari tot en met 31 december) gratis kunt brengen. Zolang u die quota niet overschrijdt, hoeft u niet te betalen. Voor de aflevering van sommige afvalfracties dient onmiddellijk betaald te worden. In het volgende hoofdstuk leest u alles over de verschillende quota, fracties en tarieven.

Toegangsregeling voor particulieren

Elk bezoek van een particulier wordt geregistreerd via de elektronische identiteitskaart. Als inwoner van Alken, As, Bilzen, Beringen, Bocholt, Borgloon, Diepenbeek, Diest, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Kortessem, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Nieuwerkerken, Oudsbergen, Peer, Pelt, Riemst, Tessenderlo, Tongeren en Zonhoven bent u welkom op elk park dat door Limburg.net wordt uitgebaat.  

Toegangsregeling voor kmo’s en verenigingen

Ook kmo’s en verenigingen zijn welkom op een Limburg.net-recyclagepark, na aanvraag en aankoop van een toegangskaart. Een kmo en een vereniging heeft geen recht op vrijstellingen. Zij betalen vanaf de eerste kilogram, uitgezonderd de fracties die tot de groep recycleerbaar afval behoren. Een kmo mag geen bedrijfsafval – restproduct van fabricage – afleveren op het park. Het ticket dat u ontvangt bij het verlaten van het park, geldt als factuur. 

Opgelet: voertuigen met een brutogewicht van meer dan 5000kg, worden niet toegelaten op het recyclagepark van Limburg.net.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze pagina voor kmo's en verenigingen.
Daarna nog vragen? Stuur een mailtje naar 
info@limburg.net of bel naar 0800 90 72

Het wegen van afval

Hou rekening met volgende tips voor een correcte weging:
 

  • De weegbruggen op het recyclagepark kunnen gewichten tot 30 ton registreren en tot 5 kg nauwkeurig wegen. Dit betekent dat wanneer u bij een bezoek aan het park minder dan 5 kg aflevert, er 5 kg aangerekend wordt. Vanaf 5 kg rondt het gewicht naar boven of beneden af volgens de gangbare afrondingsregels. Bijvoorbeeld: u brengt 6,7 kg afval, dan wordt er 5 kg aangerekend. Een gewicht van 8,1 kg wordt afgerond naar 10 kg. Limburg.net garandeert u een correcte afrekening omdat meerdere bezoeken aan het park ervoor zorgen dat de afrondingen naar boven en beneden elkaar in evenwicht houden.
  • Zie erop toe dat er geen ander voertuig op de weegbrug staat als uw auto of fiets wordt gewogen.
  • Bent u met twee naar het park gekomen? Zorg dat u ook allebei opnieuw in de auto zit wanneer u voor de tweede maal de weegbrug oprijdt.
  • Voor sommige afvalfracties gelden verschillende vrijstellingen en tarieven. Wanneer u deze samen afvoert naar het park, moet u meer dan één keer langs de ingaande weegbrug passeren zodat de juiste tarieven aangerekend worden. 

Bouw- en sloopafval op het recyclagepark

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam voor alle afvalstoffen die vrijkomen tijdens bouw-, renovatie-en sloopwerken. Voor beperkte hoeveelheden afval kan u terecht in het recyclagepark. Daar kan u het in een aantal specifieke containers deponeren. Hier leest u welke fracties bouw- en sloopafval u naar een Limburg.net-park kunt brengen en welke tarieven van toepassing zijn.

zuil

Vrijstellingen, tarieven en betalen

Quota & tarieven

Afval is onvermijdelijk en het kost handenvol geld om het afval te verwerken. Om de verwerkingskosten onder controle te houden, wordt er gewerkt met drie quota, berekend op de normale afvalproductie van een gezin. Een quotum is het maximale gewicht dat u jaarlijks (van 1 januari tot en met 31 december) gratis naar het recyclagepark kunt brengen. De quota gelden per kalenderjaar en zijn niet overdraagbaar op het einde van het kalenderjaar. 

De quota zijn ruim voldoende voor wie normale hoeveelheden naar het park brengt. Zolang u die quota niet overschrijdt, hoeft u niet te betalen. Niet voor elke afvalfractie is een quotum vastgesteld. Sommige afvalfracties kan u altijd gratis brengen, voor andere moet u vanaf de eerste kilogram betalen. 

Quota
 

afvalsoort  quotum
recycleerbaar afval*                onbeperkt
groenafval 400 kg/gezin
zuiver bouwpuin 1.000 kg/gezin          
asbest 600 kg/gezin

* recycleerbaar afval = afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea), autobanden (max. 4 per jaar per gezin), autobatterijen, batterijen, frituurolie en -vet, harde plastics, holglas, kga, kaarsresten, kurkresten, metalen, motorolie, papier en karton, piepschuim, pmd (in de blauwe zak), textiel, tl-lampen ,vlakglas en zachte plastics.

Tarieven die aangerekend worden na overschrijding quotum
 

afvalsoort  prijs 
groenafval 0,05 euro/kg
zuiver bouwpuin 0,025 euro/kg
asbest 0,08 euro/kg

 

Altijd betalend
 

afvalsoort  prijs 
grond 0,05 euro/kg             
hout 0,11 euro/kg
porselein/tegels                   0,08 euro/kg
grofvuil 0,18 euro/kg
roofing 0,18 euro/kg

Hoe betalen?

De weegbrug weegt hoeveel afval u aanvoert en het geautomatiseerde systeem duidt aan of u er al dan niet voor moet betalen. U krijgt enkel toegang tot het park als u geen negatief saldo heeft. Dit betekent dat het negatief bedrag in elk geval betaald moet zijn vooraleer u terug toegang heeft tot het recyclagepark. Indien u zich niet eerder terug aanbiedt of indien u met betalingsvoorschotten werkt, moet het negatief saldo betaald worden binnen 21 dagen. Bij niet betaling worden kosten aangerekend.  

Betalen met Bancontact

U kiest voor bancontact op de betaalzuil en rekent vervolgens af. 

Betalen met voorstorting

Voor bezoekers uit Alken, Beringen, Borgloon, Diepenbeek, Diest, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lommel, Lummen, Nieuwerkerken,  Peer,  Pelt, Riemst, Tessenderlo, Tongeren en Zonhoven

U stort op voorhand een bedrag op de rekening IBAN BE25 0910 1247 95 82 _ BIC GKCC BE BB van Limburg.net. Bij het verlaten van het park wordt automatisch uw verschuldigd bedrag in mindering gebracht van het voorgestorte bedrag. Vergeet bij de mededeling zeker niet de naam en het adres te vermelden van de partij voor wie de voorstorting bedoeld is.

Voor bezoekers uit As, Bilzen, Bocholt, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen en Oudsbergen

Voor de ophaling aan huis van huisvuil en/of gft betaalt u op regelmatige basis een voorschot. Indien dit voorschot onder een minimumgrens komt, ontvangt u automatisch een nieuwe betalingsuitnodiging van Limburg.net. Dit voorschot wordt ook gebruikt voor de betalingen op het park. Bij het verlaten van het park wordt het verschuldigde bedrag automatisch van het betaalde voorschot in mindering gebracht. 

Thuis betalen met overschrijving 

Kies enkel voor deze oplossing als u uw betaalkaart niet bij heeft en u moet betalen bij het buiten rijden van het park. U kiest voor overschrijving op de betaalzuil. De zuil geeft u uw eID terug, samen met een ticket waarop het rekeningnummer, het verschuldigde bedrag en een gestructureerde mededeling staan. Betaal vervolgens onmiddellijk thuis uw openstaande schuld aan de hand van de informatie op het ticket.  Opgelet! Wanneer u kiest voor overschrijving, betekent dit niet dat u thuis een overschrijvingsformulier toegestuurd zal krijgen op basis waarvan u uw openstaand saldo kan vereffenen.  Het ticket dat uit de zuil komt, geldt als overschrijvingsformulier. Hou er ook rekening mee dat de verwerking van een overschrijving enkele dagen tijd in beslag neemt. 

tip

Wanneer u niet werkt met een betalingsvoorschot, betaalt u best met bancontact wanneer u het park verlaat.  Zo weet u zeker dat u de volgende keer zonder problemen het park kan binnenrijden.

Opgelet: Bovenstaande regeling is niet van toepassing voor de inwoners van Genk.  Hier vindt u meer info over de quota en tarieven voor het park Genk-Noord.  

Aanbod

Op een Limburg.net-park kunt u volgende zaken aankopen:
 

  • hakselhout: gratis (zelf op te scheppen)
  • groencompost in bulk: 0,01 euro/kilo (zelf op te scheppen). Op de parken van Borgloon, Herk-de-Stad en Pelt (Nolimpark) kan geen compost aangekocht worden. Bereken hier hoeveel CO2 jij kan besparen door het gebruik van compost.
  • compostvat: 15 euro (onmiddellijk te betalen via bancontact).  Op het park Genk-Noord worden geen vaten verkocht.  
  • compostbak: 35 euro (onmiddellijk te betalen via bancontact). Op het park Genk-Noord worden geen bakken verkocht.