Afvalbelasting

Limburg.net is een organisatie die voor alle Limburgse gemeenten en Diest afval inzamelt en verwerkt. De kosten die hiermee gepaard gaan, werden in het verleden grotendeels met algemene middelen door de stad of gemeente betaald.
In het merendeel van de Limburgse gemeenten stuurt Limburg.net reeds enkele jaren de afvalfactuur rechtstreeks naar de gezinnen om meer solidariteit, meer uniformiteit en meer transparantie in de kosten voor de afvalophaling en -verwerking te creëren.
Je ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet voor de totale inzameling en verwerking van het afval. Hieronder krijg je een overzicht van de afvalbelasting in jouw gemeente of stad.