CO2-bossen

Waarom investeert een afvalintercommunicale in 92 ha CO²-bossen? 

Eigenlijk is dat toch logisch dat een duurzame organisatie op zoek gaat naar manieren om haar uitstoot te compenseren.  We komen in elke straat in Limburg en Diest.  En die werking compenseren we al 25 jaar lang.

bos header

 

Milieubewuste organisatie

Eén van de hoofddoelstellingen van Limburg.net houdt  in dat we ervoor willen zorgen dat er zo weinig mogelijk afval ontstaat. Het afval dat onvermijdelijk is zamelen we zoveel mogelijk gescheiden in om het vervolgens zo goed mogelijk te kunnen recycleren. Een mooie missie maar hier gaat ook een grote CO2-uitstoot mee gepaard. Als milieubewuste organisatie wil Limburg.net hier iets aan doen. In 1998 namen we als eerste het initiatief om CO2-bossen aan te leggen ter compensatie van onze werkingsactiviteit. Bossen zijn niet alleen onze groene longen, ze maken de omgeving ook mooier en bieden ontspanning voor de omwonenden. Zo gaat Limburg.net voor een CO2-compenserende werking.

 

Positief effect op gezondheid

Een tool van de Vlaamse overheid, de Natuurwaardeverkenner, laat toe om het socio-economisch  belang van open ruimte te becijferen. Een berekening voor de Limburgse CO2-bossen toont aan dat de bijna 100 ha CO2-bossen aangelegd door Limburg.net over 18 locaties jaarlijks meer dan 400.000 euro opbrengen. Dankzij hun positief effect op gezondheid door recreatie en luchtfiltering en captatie van CO2. Dit is wellicht nog een onderschatting. De komende jaren zal die opbrengst nog stijgen, er worden namelijk steeds meer bomen geplant en de bestaande bossen worden ouder, wat betekent dat ze meer CO2
kunnen omzetten.

Dankzij de vlotte samenwerking met Bos+ werden er al meer dan 90 hectare aan CO2-bossen aangeplant. Deze bossen kan je vinden over heel Limburg. Van Neerpelt tot Hoeselt. Eenmaal de beplanting achter de rug is geeft Limburg.net het beheer van de bossen over aan het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap. Zij zorgen ervoor dat de bossen intact blijven en vooral goed beheerd worden.

 

Betrokkenheid met de buurt

Naast ecologische spelen ook sociale en educatieve factoren mee bij de aanplanting van bossen. Inwoners van de aangrenzende bospercelen alsook scholen uit de buurt en vroegere eigenaars van de percelen ontvangen een uitnodiging om deel te nemen bij het planten en de aanleg van een nieuw bos. Een extra stimulans om de betrokkenheid van iedereen in de buurt te verhogen. Leerlingen  van de omliggende scholen maken kennis met de functies van bos en natuur in hun eigen omgeving. Zo wil Limburg.net niet alleen zijn steentje bijdragen aan een beter milieu maar ook aan een betere wereld.

locaties bossen