CO2-bossen

bossen


Eén van de hoofddoelstellingen van Limburg.net houdt  in dat we ervoor willen zorgen dat er zo weinig mogelijk afval ontstaat. Het afval dat onvermijdelijk is zamelen we zoveel mogelijk gescheiden in om het vervolgens zo goed mogelijk te kunnen recycleren. Een mooie missie maar hier gaat ook een grote CO2-uitstoot mee gepaard. Als milieubewuste organisatie wil Limburg.net hier iets aan doen. In 1998 namen we als eerste het initiatief om CO2-bossen aan te leggen ter compensatie van onze werkingsactiviteit. Bossen zijn niet alleen onze groene longen, ze maken de omgeving ook mooier en bieden ontspanning voor de omwonenden. Zo gaat Limburg.net voor een CO2-neutrale werking.


Dankzij de vlotte samenwerking met Bos+ werden er al meer dan 90 hectare aan CO2-bossen aangeplant. Deze bossen kan je vinden over heel Limburg. Van Neerpelt tot Hoeselt. Eenmaal de beplanting achter de rug is geeft Limburg.net het beheer van de bossen over aan het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap. Zij zorgen ervoor dat de bossen intact blijven en vooral goed beheerd worden.


Naast ecologische spelen ook sociale en educatieve factoren mee bij de aanplanting van bossen. Inwoners van de aangrenzende bospercelen alsook scholen uit de buurt en vroegere eigenaars van de percelen ontvangen een uitnodiging om deel te nemen bij het planten en de aanleg van een nieuw bos. Een extra stimulans om de betrokkenheid van iedereen in de buurt te verhogen. Leerlingen  van de omliggende scholen maken kennis met de functies van bos en natuur in hun eigen omgeving. Zo wil Limburg.net niet alleen zijn steentje bijdragen aan een beter milieu maar ook aan een betere wereld.


De meer dan 90 hectare CO2-bossen zijn een mooi begin maar zeker geen eindpunt. De komende jaren zijn er nog heel veel mogelijkheden om dit project in Limburg en Diest verder uit te breiden. Samen met Bos+ en onze partners schrijven we samen aan dit mooie verhaal.  

CO2-bossen

 

Een bronzen boslabel voor Limburg.net

Limburg.net kreeg eind 2022 een bronzen Boslabel. De afvalintercommunale ontving deze award omdat ze het afgelopen jaar meer dan 2,5 hectare nieuwe bossen heeft aangeplant. De Bosalliantie, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, natuurorganisaties en lokale besturen, reikt deze labels uit om provincies, intercommunales, steden en gemeenten die ambitieuze bosdoelen hebben, te belonen voor hun harde werk. “Door goede voorbeelden in de schijnwerpers te zetten, willen we andere lokale besturen aanmoedigen om met bosuitbreiding aan de slag te gaan”, aldus Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir.