Bedrijven en verenigingen

Toegangsregeling voor bedrijven en verenigingen

Ook kmo’s en verenigingen zijn welkom op een Limburg.net-recyclagepark, na aanvraag en aankoop van een toegangskaart. Een kmo en een vereniging heeft geen recht op vrijstellingen. Zij betalen vanaf de eerste kilogram, uitgezonderd de fracties die tot de groep recycleerbaar afval behoren. Een kmo mag geen bedrijfsafval – restproduct van fabricage – afleveren op het park. Het ticket dat u ontvangt bij het verlaten van het park, geldt als factuur. 

Opgelet: voertuigen met een brutogewicht van meer dan 5 000 kg, worden niet toegelaten op het recyclagepark van Limburg.net.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze pagina voor kmo's en verenigingen.
Daarna nog vragen? Stuur een mailtje naar info@limburg.net of bel naar 0800 90 720