Secundair onderwijs

Werk aan de winkel

Limburg.net wil jouw school op een creatieve manier betrekken in het streven naar een proper en leefbaar milieu. Het onderstaand aanbod bevat activiteiten en educatieve hulpmiddelen die hiervoor optimaal kunnen ingezet worden. Ons aanbod is grotendeels gratis. Tevens kan je gebruik maken van de gratis tram- en buspas om met 'De Lijn' activiteiten op locatie bij te wonen.

Verder hebben wij op deze website nog een heleboel afvalarme tips voor jouw school.

Bestel digitaal

Inschrijven op ons aanbod kan enkel digitaal. Per onderwerp vind je de nodige link om in te schrijven, te downloaden of te bestellen.

Indien je na het lezen van onderstaand aanbod nog specifieke vragen hebt kan je contact opnemen met de verantwoordelijke voor het scholenproject: Annick De Paepe, communicatie@limburg.net, 011 28 89 53. 

school-icon-04 Created with Sketch. 4

Nieuw lessenpakket in ontwikkeling

Jongeren zijn èchte consumenten. Je merkt het ongetwijfeld bij de schoolgaande jeugd. Limburg.net en Fost Plus vzw nemen de taak op zich om de jongeren te sensibiliseren voor een goede aanpak van afval, of beter nog, om afval te voorkomen, binnen de schoolmuren maar ook thuis en tijdens hun vrije tijd. 

Tot en met het schooljaar 2019-2020 kon de afvalles Das Proper aangevraagd worden.  Momenteel zijn we aan het werken aan een nieuwe aanpak voor de scholenanimaties van het Secundair Onderwijs.  Hierdoor kunnen er voor het schooljaar 2020-2021 geen lessen aangevraagd worden. Hou onze website in het oog. We zullen jullie verwittigen over de evolutie van het project.

Bezoek het recyclagepark.

Bezoek het recyclagepark.

Bezoek één van de geautomatiseerde recyclageparken uitgebaat door Limburg.net.

Op het recyclagepark zien leerlingen welk afval er gesorteerd en gerecycleerd kan worden. Maar ook hoe een hypermodern park met visie op de toekomst wordt uitgebaat. Onze parkwachters ontvangen jouw klas graag voor een interessante en leerrijke rondleiding.

Praktisch


Duur: ± 60 min.Leeftijd: alle graden

Aantal leerlingen: maximaal 20

Locatie: recyclagepark

Tijdstip: bezoeken zijn enkel mogelijk op woensdag, donderdag en vrijdag. Telkens tussen 10u en 16u.

Inschrijven: Schrijf in via dit inschrijvingsformulier.

Bijkomende info: Aanvraag indienen minstens 14 dagen voor de gewenste datum van het bezoek a.u.b. Na ontvangst van jouw inschrijvingsaanvraag, zal de hoofdparkwachter van het recyclagepark dat je wilt bezoeken contact met je opnemen om de nodige praktische afspraken te maken.

Tijdens het bezoek is het dragen van een mondmasker verplicht voor alle personen ouder dan 12 jaar.

Er worden geen rondleidingen gegeven in de wintermaanden: november-februari.

Prijs: gratis 

Zwerfvuilactie Straat.net

Elk jaar in het voorjaar organiseert Limburg.net in samenwerking met jouw gemeentebestuur een grote opruimactie. Voor het opruimen van straten, pleinen en bossen ontvangen deelnemende klassen 15 € per opgeruimde kilometer.

Voor deze actie ontvangt jouw school elk jaar (januari-februari) een aparte uitnodiging. Opgelet! Dit schooljaar zal je aangeschreven worden per email en niet meer per brief.

Educatief materiaal: klik hier voor een lespakket over zwerfvuil. Dit pakket bevat kant-en-klare lesfiches en didactisch materiaal voor verschillende vakken uit alle graden van de onderwijsvormen ASO, TSO, BSO en KSO. 

Selectieve afvalinzameling

Selectieve afvalinzameling

Jouw school kan aan de selectieve huis-aan-huis inzameling deelnemen zoals het georganiseerd wordt in de gemeente waarin het gelegen is. Voor informatie over de sorteerregels en over welke inzamelbakken en of –zakken daarvoor nodig zijn kan je via onze homepage de  ‘sorteergids’ of ‘afvalkalender’ raadplegen nadat je de juiste gemeente hebt aangeduid.

Bijkomend kan je nog rekenen op gratis inzamelbakken die de selectieve inzameling op scholen vergemakkelijken:

1 papierkrat van 30 liter per klas en per bureel (secretariaat, directie, ...).

1 pmd-container van 120 liter per 50 leerlingen. De zakken dien je zelf aan te kopen. Voor deze containers zijn er zakken van 120 liter te koop bij jouw gemeentebestuur.

gratis pictogrammenOm de sorteerregels duidelijk te maken aan jouw leerlingen kan je gratis pictogrammen bekomen van de verschillende afvalsoorten: huisvuil (kiezen tussen zak of container naargelang het inzamelsysteem dat gebruikt wordt in de gemeente waarin jouw school gelegen is), gft, papier en karton, glas, pmd, groenafval. Het zijn regen- en UV-bestendige stickers op A4-formaat. Ze worden per post opgestuurd.

Containers, kratten en stickers kan je bestellen via communicatie@limburg.net

Opgelet! Voor het werkingsgebied van Limburg.net zijn er enkel papierkratten van 30 liter en pmd-containers van 120 liter op 2 wielen ter beschikking. GEEN containers van 1100 liter op 4 wielen.

Bestellingen via communicatie@limburg.net