Limburg.net plant 2.400 bomen voor CO2-neutrale werking

Vandaag zet Limburg.net weer een stapje dichter richting een CO2-neutrale werking. Samen met BOS+ plantte Limburg.net 2.400 nieuwe bomen in een nieuw CO2-bos in Limburg. 67 Kinderen van Vrije Basisschool De Heppening uit Leopoldsburg staken de handen uit de mouwen tijdens een plantactie. Met dit nieuwe bos zorgt Limburg.net voor 15.939m² nieuw CO2-bos in Limburg. 

Streven naar een  CO2- neutrale werking 
Als Limburgse afvalintercommunale werkt Limburg.net niet enkel aan afvalpreventie maar streven ze er ook naar om de CO2-uitstoot die wordt geproduceerd bij het inzamelen en verwerken van het afval te neutraliseren. Vandaag staan klimaat en reductie van CO2 hoog op de agenda maar Limburg.net nam al meer dan 20 jaar geleden de beslissing om te streven naar een beperking van CO2. 
Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net, verklaart: “Met een beetje goede wil is het mogelijk om woorden om te zetten in daden. Sinds 1998 planten wij bij Limburg.net samen met BOS+ en tal van lokale partners nieuwe bossen aan in Limburg. Door deze CO2-bossen aan te leggen, willen we zoveel mogelijk van onze onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren.”

Het vorig plantseizoen plantte Limburg.net al meer dan 20.000 bomen in Hasselt, Neerpelt, Tessenderlo en Dilsen-Stokkem. De aanplanting van dit CO2-bos in Leopoldsburg zorgt 1,6 ha nieuw CO2-bos in Limburg. Hiermee staat de teller in Limburg en Diest al op meer dan 75 ha CO2-bossen. 

Leerlingen van De Heppening helpen een handje
Meer dan 60 leerlingen uit het 4de en 6de leerjaar van Vrije Basisschool De Heppening staken vandaag de handen uit de mouwen om 2.400 bomen een plaatsje te geven in dit nieuwe bos. Hier krijgen de jonge boompjes de kans om uit te groeien tot volwaardige bomen die zorgen voor de broodnodige captatie van CO2.

Naast bomen ook veel aandacht voor dieren
Naast het reduceren van CO2-uitstoot draagt dit nieuwe bos bij aan de biodiversiteit in de regio door een verbinding te maken tussen bestaande bossen. Het nieuwe bos ligt op het kruispunt van twee zeer belangrijke natuurgebieden: de vallei- en brongebieden van de Zwarte beek en de vallei van de Grote Nete. Ook de Gerheserheide, een kleiner bosgebied ligt vlakbij. Daarnaast sluit het aan op enkele kleine maar waardevolle bossnippers. Hierdoor krijgt het nieuwe bos een grote stapsteen- en verbindingsfunctie voor de vele zeldzame dieren die in deze gebieden leven, zoals de wespendief, de zwarte specht en de wielewaal.