De impact van de cyberaanval

Op 13 december kreeg Limburg.net te maken met een cyberaanval. Uit veiligheidsoverwegingen zijn alle systemen onmiddellijk stilgelegd om verdere schade te voorkomen.  Het is duidelijk dat Limburg.net slachtoffer is geworden van een grootschalige cyberaanval.

Het is duidelijk dat Limburg.net slachtoffer is geworden van een grootschalige, criminele cyberaanval. Limburg.net wil dit op een zo adequaat mogelijke manier aanpakken in overleg met alle betrokken instanties. Zo hebben we contact opgenomen met de specialisten van het Cyber Response Team van de Vlaamse overheid, en is er permanent overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteiten. Limburg.net verleent ook zijn volledig medewerking aan de gerechtelijke instanties in het verdere onderzoek. 

Extra inzichten in gestolen data
Op vrijdag 19 januari hebben we alle informatie gecommuniceerd waarvan we op dat moment op de hoogte waren. Het gaat echter om 383.000 files. Het is een huzarenwerk om al deze files te bekijken.  Onze experten zijn ondertussen alle gestolen mappen aan het bestuderen en krijgen steeds meer zicht op de omvang van de data die door de criminelen werden ontvreemd. 

Alle inwoners krijgen antwoord 

We erkennen de ernst van de gegevensdiefstal en begrijpen uw ongerustheid. Op elke vraag naar meer informatie zullen we een antwoord geven. Gezien de omvang van deze cyberaanval kunnen we dit niet onmiddellijk doen. Wij overleggen met onze specialisten over wat een haalbare termijn is om iedereen correct te kunnen antwoorden. Wenst u informatie over uw gegevens,  vragen wij om dit te doen via mijn.limburg.net. Uiteraard kunnen wij omwille van privacyregels niet telefonisch of per mail antwoorden. 

Klik hier om antwoorden te vinden op veelgestelde vragen naar aanleiding van de cyberaanval.