Tijdens zomermaanden geen leveringen compost en hakselhout

Dit voorjaar is de voorraad van de compost en het haskselhout snel de deur uitgevlogen. Ook is er momenteel een dalende trend in de aanvoer van tuinafval en snoeihout, wat automatisch betekent dat er minder compost en hakselhout geproduceerd wordt.

Hierdoor kan er tijdens de zomermaanden geen compost of hakselhout geleverd worden op de recyclageparken.  Als de huidige voorraden in de Limburg.net-parken uitgeput zijn, kan er tijdelijk geen hakselhout en compost afgehaald worden. In het najaar zal er opnieuw compost en hakselhout op de parken zijn..