Tijdslijn cyberaanval

Tijdslijn in woorden

Hieronder de letterlijke tekst die op de tijdslijn staat afgedrukt, in chronologische volgorde.  (d.d. 30 januari 2024)

17.11

 • Date of entry. Criminelen vinden toegang tot het netwerk en blijven onder de radar.

13.12

 • Vaststelling cyberaanval door Limburg.net + stillegging van systemen
 • Persbericht cyberaanval
 • Aangifte CERT (Computer Emergency Response Team)

15.12

 • Preventieve melding VTC (Vlaamse Toezichtcommissie) en GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit)
 • Aangifte politie

16.12

 • Heropstart systemen Limburg.net

19.12

 • Eerste indicatie dat er data werden gedownload
 • Inschakeling FGP (Federale Gerechtelijke Politie)

20.12

 • Algemene vergadering en raad van bestuur: toelichting over cyberaanval

21.12

 • Interne mail met “worst case scenario” personeelsgegevens, geen zekerheid over welke data effectief

22.12

 • Aanvullende melding VTC+GBA

10.1

 • Raad van bestuur: beslissing om te streven naar NIS-2 richtlijn (Toekomstige Europese Beveiligheidsnorm)

11.1

 • Hackerscollectief peist afpersingsgeld van Limburg.net en dreigt gevoelige data openbaar te maken

15.1

 • Limburg.net beschikt over gecontroleerde en geverifieerde lijsten
 • Aanvullende melding VTC en GBA

17.1

 • Extra raad van bestuur: toelichting gelekte data en ethische beslissing om niet te betalen

18.1

 • Het Belang Van Limburg contacteert Limburg.net over datalek

19.1

 • Persbericht met stand van zaken over de impact van cyberaanval
 • Berichtgeving over cyberaanval in de media

20.1

 • Hackerscollectief plaatst data op Dark Web

21.1

 • Video met gelekte data wordt verspreid via social media platform X (voormalige Twitter)
 • VRTNWS onderzoekt gelekte data

22.1

 • Persbericht met nieuwe update over gelekte data en verdere acties

23.1

 • Infomoment aan alle DPO’s gemeenten

24.1

 • Raad van bestuur: toelichting huidige stand van zaken

25.1

 • Vlaamse overheid stelt zich burgerlijke partij
 • Het definitieve forensische verslag wordt bezorgd aan VTC+GBA+FGP

30.1

 • Communicatie-update met huidige stand van zaken en zending 280.875 brieven naar getroffen personen gestart
 • Infomoment aan DPO’s gemeenten

31.1

 • Infomoment leden politiek overleg+ burgemeesters+ algemene directie