Voeren kiest voor innovatieve en efficiënte afvalophaling

De gemeenteraad van Voeren koos gisteren resoluut voor vernieuwing. Voeren start vanaf 1 januari met Optimo, het efficiënte en innovatieve afvalophaalsysteem van Limburg.net. Het principe van Optimo is eenvoudig: slimmer sorteren om beter te recycleren. Vanaf volgend jaar kunnen Voerenaren elke twee weken zes verschillende afvalsoorten op dezelfde dag buiten plaatsen. Eén afvalwagen neemt daarna alle zes zakken mee. Met maar één afvalwagen die alles meeneemt, is er minder uitstoot van fijn stof en CO2, goed voor de luchtkwaliteit en het klimaat. 

Keuze voor de toekomst

Gisteren besliste de gemeenteraad van Voeren om de ophaling van het huishoudelijk afval in hun gemeente over te dragen aan Limburg.net. Daarnaast werd beslist om meteen over te stappen naar Optimo, als eerste gemeente in Limburg. Optimo is het innovatieve en efficiënte ophaalsysteem van Limburg.net, dat de afgelopen jaren met succes werd getest tijdens proefprojecten in Lommel, Tongeren en Oudsbergen. 

Hoe werkt het?

Vanaf 1 januari 2020 kunnen Voerenaren meer afvalsoorten aan huis aanbieden. Naast huisvuil en pmd worden vanaf dan ook zachte plastics, tuinafval, keukenafval en textiel aan huis opgehaald. Elke afvalsoort heeft een eigen zak met een specifieke kleur. Alle zes zakken worden op dezelfde dag aan huis opgehaald in dezelfde vrachtwagen en naar de sorteerinstallatie gebracht. Daar worden de zakken per kleur uitgesorteerd en vertrekken alle afvalsoorten naar de respectievelijke afvalverwerker. Door de afvalophaling op deze manier te organiseren is een betere recyclage mogelijk en gaan er minder grondstoffen verloren.  

Waarom een nieuw ophaalsysteem?

Op dit moment rijdt voor elke afvalsoort een afzonderlijke ophaalwagen rond. Dat is niet houdbaar en allerminst efficiënt. Optimo laat toe om alle afvalsoorten op dezelfde dag met één afvalwagen op te halen. Dat zorgt voor minder verkeer in de dorpskernen en minder uitstoot van  fijn stof en CO2. Optimo is bovendien een flexibel en toekomstgericht systeem. In de toekomst kunnen eenvoudig nieuwe afvalsoorten aan de ophaling worden toegevoegd.  

Comfort voor de gebruiker staat centraal

Sinds 2016 test Limburg.net Optimo uit in de gemeente Lommel. In 2018 vonden ook proefprojecten plaats in Oudsbergen en Tongeren. Elk proefproject leverde nuttige informatie op om het systeem te verfijnen en gebruiksvriendelijker te maken. De reacties van de bevolking op de proefprojecten waren positief. Uit een enquête in Lommel bleek dat een meerderheid van de Lommelaars Optimo verkiest boven het oude systeem. 

Communicatie en informatie naar de inwoners

Begin volgende week ontvangen alle inwoners van Voeren een folder met de basisinformatie en een uitnodiging voor een infomoment op zaterdag 12 oktober.  Vanaf vandaag kan iedereen al terecht op de website www.limburg.net/voeren of www.limburg.net/fourons. Later dit jaar volgt meer gedetailleerde informatie.