Limburg.net lanceert Afvalmonitor voor digitaal beheer van openbare vuilnisbakken

Vandaag stelde Limburg.net haar Afvalmonitor voor in Pelt. Dit nieuwe digitale systeem helpt gemeenten niet alleen om hun openbare vuilnisbakken beter en eenvoudiger in kaart te brengen, maar maakt het ook mogelijk om alle ledigingen, problemen en eventuele misbruiken te registreren en op de voet te volgen. In een volgende stap kan ook vanop afstand de vulgraad gemonitord worden. “We krijgen nu een zicht op welke bakken wanneer vol zijn, welke stuk zijn, waar er aan de bakjes wordt gesluikstort of waar er huisvuil in de openbare afvalbakjes wordt gedeponeerd. Waardevolle informatie voor ons beleid”, stelt Liesbeth Fransen, schepen van milieu van Pelt.

Werken aan een goed beleid voor openbare vuilnisbakjes
Ze zijn er in nagenoeg alle vormen en kleuren, de openbare vuilnisbakjes waarin voorbijgangers een blikje, snoepverpakking of sigarettenpeuk kunnen achterlaten. Omdat we ze zo gewoon zijn, vallen ze ons vaak niet meer op, maar in werkelijkheid zijn ze een onmisbare schakel in ons afvalbeleid. Ze spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in het terugdringen van het zwerfvuil. Een goed gebruik van deze vuilnisbakjes is echter minder vanzelfsprekend dan het soms lijkt. Te weinig of verkeerd geplaatste vuilnisbakken zorgen voor meer zwerfvuil, te veel publieke afvalbakjes zorgen dan weer voor extra afval en meer misbruik doordat ze bijvoorbeeld gebruikt worden voor huisvuil. 

Pilootproject met vijf steden en gemeenten 
Met de steun van Vlaio werkte Limburg.net een systeem uit waarmee elke stad of gemeente de openbare vuilnisbakken precies in kaart kan brengen en daarna per lediging kan bijhouden wat er in en rond elke vuilnisbak gebeurt. Pelt, Hechtel-Eksel, Hasselt, Bilzen en Lummen draaiden proef en leverden zo een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van de Afvalmonitor.

“Via een mobiele app hebben we een precieze inventaris kunnen maken van al onze publieke vuilnisbakken: waar staan ze, over welk model gaat het, welk volume kan erin, …” verduidelijkt Liesbeth Fransen, schepen van milieu van Pelt. “Diezelfde app gebruiken we nu ook om bij elke lediging per vuilnisbak efficiënt allerlei informatie op te slaan: de vulgraad, eventuele sluikstorten rond de vuilnisbak, huisvuil in het bakje zelf, …. Dit levert ons waardevolle informatie die we voorheen eigenlijk niet of slechts zeer fragmentair hadden. Informatie waarmee we ons toekomstig afvalbakkenbeleid kunnen sturen.” 

Afvalmonitor voor alle Limburgse gemeenten en Diest
“Publieke vuilnisbakken zijn belangrijk in ons afvalbeleid, maar op dit ogenblik is er vrij weinig concrete kennis beschikbaar”, vult Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net aan. “Ook internationaal is er zeer weinig knowhow te vinden die aangeeft welk soort bak het meest doeltreffend is, waar openbare vuilnisbakken nut hebben, met welke spreidingsgraad, en waar je beter geen afvalbakken plaatst. Terwijl gemeenten net heel veel behoefte aan hebben dat soort kennis, zeker wanneer straten of wijken opnieuw worden ingericht of aangelegd. Voor die kennis kunnen we nu zelf zorgen. 
Na de 5 pilootgemeenten kunnen nu ook alle gemeenten uit het werkingsgebied van Limburg.net de Afvalmonitor gebruiken. Daardoor kan de informatie van alle gemeenten worden gebundeld. Uit die verzamelde data kunnen dan weer patronen herkend worden en kennis opgedaan worden die op schaal van één gemeente nooit kan worden opgedaan.”

Vandaag staan dankzij de vijf proefgemeenten al meer dan 2.500 Limburgse afvalbakjes in het systeem, en er komen er nog elke dag bij. Van elk van die bakjes wordt bij elke lediging belangrijke informatie geregistreerd. Als alle gemeenten deze afvalmonitor gebruiken kan deze informatie over de gemeentegrenzen heen samengebracht worden en zo aanleiding geven tot betere inzichten in het afvalbeleid. 

Naast locatie, type en lediging ook info over de vulgraad
De Afvalmonitor is na het pilootproject helemaal klaar voor een volgende stap: die van de verdere digitalisering en automatisering. Zo zullen in de komende weken verschillende types en merken vulgraadsensoren in de vuilnisbakken worden getest worden. Op die manier kan de vulgraad van de vuilnisbakken vanop afstand gevolgd worden. Op basis van deze gegevens kan de gemeente dan ‘voorspellen’ wanneer een vuilnisbak gevuld is en zo de ophaalrondes om de vuilnisbakken te ledigen optimaliseren. Dit zorgt voor een besparing en inzicht voor de gemeentelijke diensten.

Na het uitrollen van de Afvalmonitor naar meer gemeenten bekijkt Limburg.net samen met s-Lim (Smart Region Limburg) ook hoe deze tool kan ingezet worden in de strijd tegen sluikstorten. 

“Deze digitale initiatieven laten toe data te verzamelen en uit te wisselen tussen alle smart city actoren. De analyse van deze data laat gemeenten bovendien toe hun beleid bij te sturen hetgeen leidt tot een efficiënter bestuur,” aldus Raf Drieskens, voorzitter van s-Lim.