Inwoners Heusden-Zolder mogen huisvuil tijdelijk naar het recyclagepark brengen

bordeaux zak

Van 1 juni tot 30 september kunnen de inwoners van Heusden-Zolder met hun huisvuil uitzonderlijk ook terecht op hun recyclagepark. Vooral voor appartementsbewoners is het in de warme zomermaanden moeilijk om hun huisvuil twee weken te bewaren op hun terras of in hun kelder. Daarom start Limburg.net met een proefproject dat deze zomer wordt uitgetest in Heusden-Zolder.

Huisvuil stockeren bij warme temperaturen, het is een oud zeer dat elk jaar opnieuw opduikt. Vooral appartementsbewoners die genoodzaakt zijn hun vuilniszakken op het terras of in hun kelder te plaatsen, hebben er last van. Ook voor mensen die op vakantie vertrekken is het soms moeilijk om hun huisvuil te stockeren.

Met huisvuil naar het recyclagepark
Verschillende inwoners en gemeentebesturen vragen jaarlijks om de ophaalfrequentie van de bordeaux huisvuilzak in de zomer te verhogen. Dit is echter een dure en niet echt ecologische oplossing. Er zouden immers extra vrachtwagens op pad worden gestuurd om uiteindelijk dezelfde hoeveelheid afval in te zamelen. Bovendien moeten mensen dan na de zomer weer gewoon worden dat het huisvuil terug maar om de twee weken wordt opgehaald.

Om die reden koos Limburg.net voor een proefproject naar aanleiding van het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval dat begin dit jaar in werking trad. Huisvuil inzamelen via het recyclagepark is aangekondigd in het afvalplan maar is pas definitief mogelijk wanneer de Vlaamse milieuregelgeving ook is aangepast.  Voor dit proefproject pleegde Limburg.net daarom overleg met de provincie Limburg en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om zo specifieke toelating te krijgen om een proefproject op te starten. De gemeente leverde daarnaast ook een (aangepaste) milieuvergunning af. Zo kunnen inwoners van Heusden-Zolder uitzonderlijk tussen 1 juni en 30 september met hun huisvuilzakken terecht op het recyclagepark.

Tijdelijk pilootproject onder strikte voorwaarden
Het gaat om een tijdelijk proefproject dat loopt vanaf 1 juni tot 30 september en waarvoor strikte voorwaarden zijn bepaald. Zo moet het huisvuil steeds in correcte bordeaux huisvuilzakken worden aangeleverd. Om geurhinder te voorkomen zullen de huisvuilzakken ook tijdelijk in een gesloten en lekdichte container op het recyclagepark worden opgeslagen. Daarnaast moet de gebrachte hoeveelheid huisvuil correct geregistreerd worden. Inwoners van Heusden-Zolder die huisvuil naar het recyclagepark willen brengen zullen dit bij aankomst moeten aanduiden op de zuil en – indien men een andere te betalen fractie bijheeft - een aparte ronde moeten rijden op het park zodat de kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd kunnen worden.

Opgelet! Door wegenwerken is het recyclagepark van Heusden-Zolder moeilijk bereikbaar op donderdag 1 juni.