Geef uw mening over de afvalinzameling in uw gemeente

Limburg.net houdt, in samenwerking met onderzoeksbureau Indiville, opnieuw een grootschalige enquête over afvalgedrag en -attitude in Limburg en Diest. 

Wilt u uw mening geven over de afvalophaling in uw gemeente? Vul de enquête dan hier in.

Omdat deze bevraging peilt naar de invoering van Optimo geldt deze oproep niet voor gemeenten in Oost-Limburg waar het huisvuil in containers wordt opgehaald.