Al bijna 100 hectare CO2-bos in Limburg

Vandaag zet Limburg.net weer een stapje dichter richting een CO2-neutrale werking. Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving stak vandaag de handen uit de mouwen voor het sluitstuk van de aanplant van 19 ha CO2-bos in Hasselt. Met deze bosuitbreiding zorgde Limburg.net i.s.m. Bos+ de afgelopen 25 jaar al voor bijna 100 ha CO2-bos in Limburg. 

Streven naar een  CO2- neutrale werking 
Als Limburgse afvalintercommunale werkt Limburg.net niet enkel aan afvalpreventie maar streven ze er ook naar om de CO2-uitstoot die wordt geproduceerd bij het inzamelen en verwerken van het afval te neutraliseren. Vandaag staan klimaat en reductie van CO2 hoog op de agenda maar Limburg.net nam 25 jaar geleden de beslissing om te streven naar een beperking van CO2. 

Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net, verklaart: “Met een beetje goede wil is het mogelijk om woorden om te zetten in daden. Sinds 1998 planten wij bij Limburg.net samen met BOS+ en tal van lokale partners nieuwe bossen aan in Limburg. De teller staat vandaag op 92,6 ha nieuw bos of 230.000 nieuwe bomen. Door deze CO2-bossen aan te leggen, willen we zoveel mogelijk van onze onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren.”
De afgelopen jaren plantte Limburg.net in 14 verschillende gemeenten nieuwe bomen. Dit zorgde voor 17 nieuwe bossen in Limburg. De grootste bossen liggen in Houthalen-Helchteren (31 ha), Dilsen-Stokkem (23 ha) en Hasselt (19 ha). 

19 ha CO2-bos in Hasselt  
Sinds 2016 werkt Limburg.net in samenwerking met Bos+ aan de aanplant van dit CO2-bos in Hasselt. Elk jaar werden er enkele hectares nieuw bos aangeplant. Vandaag werd het sluitstuk van de 19 ha bos aangeplant in aanwezigheid van Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, Luc Wouters, voorzitter Limburg.net, en Steven Vandeput, burgemeester Hasselt. In het stuk CO2-bos langs de Keizerlindestraat, dat als eerste werd aangeplant, werd een wandelpad aangelegd om het bos makkelijk toegankelijk te maken voor het publiek. 
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Vlaanderen is bezig met het grootste bebossingsoffensief in haar geschiedenis. Nog nooit is er zoveel bos bijgekomen, in 2021 zelfs netto extra bos. Ons bebossingstempo heeft een ongeziene snelheid bereikt. Maar we kunnen en moeten nog beter doen. Limburg mag dan wel de groenste provincie van Vlaanderen zijn, er is altijd ruimte voor verbetering. Limburg.net en BOS+ hebben daarom met steun van Vlaanderen samen bijna 20 hectare bos geplant in Hasselt. Vandaag planten we met de Limburgse scholen de kers op de taart: de laatste 1,5 hectare. Samen met deze jongeren investeren we in een groener Vlaanderen, in hun toekomst”.

Burgemeester Steven Vandeput: “Deze nieuwe bosuitbreiding past perfect binnen het beleid dat de stad Hasselt sinds 2019 voert. Hasselt is een stad die groeit. Met een toenemende graad van verstedelijking moeten we het bestaande aanbod aan natuur verankeren en waar mogelijk versterken. De huidige natuurgebieden moeten met elkaar verbonden worden, zowel met fysieke linken als in de beleving van de Hasselaar.”

400.000 euro aan natuurwaarde
Bossen vervullen zogenaamde “ecosysteemdiensten”, bossen en bomen zijn hotspots van biodiversiteit, buffers voor onze waterhuishouding, houtproducenten en fijnstoffilters. Ze bieden tegengewicht aan de klimaatverandering door CO2-uitstoot te compenseren.  

Een tool van de Vlaamse overheid, de Natuurwaardeverkenner, laat toe om het socio-economisch belang van open ruimte te becijferen. Een berekening voor de Limburgse CO2-bossen toont aan dat de CO2-bossen aangelegd door Limburg.net jaarlijks meer dan 400.000 euro opbrengen. Dankzij hun positief effect op gezondheid door recreatie en luchtfiltering en captatie van CO2.Dit is wellicht nog een onderschatting. De komende jaren zal die opbrengst nog stijgen, er worden namelijk steeds meer bomen geplant en de bestaande bossen worden ouder, wat betekent dat ze meer CO2 kunnen omzetten.