Lege gft-bak nog niet opgehaald in Genk? Ophaling gebeurt op 18 of 19 januari

Deze week werd de gft-bak voor het laatst geledigd in de stad Genk. Voor de rondes 1, 2 en 3 zouden de lege gft-bakken deze week worden opgehaald.  Niet alle bakken zijn opgehaald op de voorziene dag.  Onze excuses hiervoor dat de gemaakte afspraak niet is nagekomen.

In een aantal straten die vallen onder afvalkalender 2021 Genk 2 en 3 zijn de lege gft-bakken nog niet opgehaald. In deze straten zullen de lege gft-bakken op 18 of 19 januari opgehaald worden.  Staat uw lege gft-bak nog buiten?  Zet deze dan even binnen in afwachting van het nieuwe ophaalmoment. De inwoners van de betrokken straten ontvangen hierover ook nog een brief. 

Voor de bewoners waar de gft-container op 23 of 24 december voor het laatst wordt geledigd, verandert de voorziene planning niet. Haal de lege container binnen. Deze containers worden op 3 en 4 januari 2022 opgehaald.  Plaats de lege gft-container de avond voordien buiten.