Limburg.net gaat voor integrale aanpak van sluikstorten

08/02/2017

Vandaag stelde afvalintercommunale Limburg.net haar plannen voor om het vele sluikstorten in Limburg en Diest een halt toe te roepen. In Kinepolis Hasselt werd daarom een sensibiliseringsfilmpje getoond dat veel weg had van een trailer van een Scandinavische thriller. Maar het filmpje was slechts de introductie op de plannen van de afvalintercommunale. Walter Cremers, voorzitter Limburg.net: "Vanaf vandaag rolt Limburg.net in samenwerking met 6 gemeentebesturen en de bijhorende politiezones een proefproject uit rond sluikstorten. Bij een positieve evaluatie bespreken we de verdere uitrol naar de hele provincie."

Sluikstorten is strafbaar, ook aan de glasbol
Met een crossmediale campagne wil Limburg.net met de steun van FostPlus de inwoners van Limburg en Diest duidelijk maken dat wanneer je afval naast de glasbol achterlaat, je een overtreding begaat.
Walter Cremers, voorzitter van Limburg.net, verklaart: “Mensen denken dat de vuilniswagens van Limburg.net naast het glasafval ook het andere afval meenemen maar dat is niet zo. Wat naast de bol ligt, is een sluikstort. En sluikstorten is strafbaar. Die boodschap willen we duidelijk laten klinken."

Glasbolsites zijn populaire sluikstortplaatsen
Ook in Bocholt stelt Schepen van Milieu, Jan Verjans, vast dat er vaak gesluikstort wordt aan glasbolsites: “In Bocholt passen we een 3 pijlerbeleid toe. We zetten niet enkel in op sensibilisering maar ook op preventie en repressie”. Zo investeert de gemeente in camera’s om plaatsen die gevoelig zijn voor sluikstorten te monitoren. Daarnaast zetten ze in op meters en peters die verschillende plaatsen proper maken en steeds een oogje in het zeil houden. Ten slotte heeft de gemeente een doordacht vuilbakkenbeleid uitgewerkt zodat ook deze plaatsen geen trekpleister voor sluikstorters meer zijn.

Proefproject in 6 Limburgse gemeenten
Net zoals Bocholt lopen er in heel wat Limburgse gemeenten projecten rond sluikstorten. Limburg.net wil nu via een proefproject in 6 gemeenten een geïntegreerde aanpak uitwerken. In Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel, Lummen, Halen en Herk-De-Stad, wordt een integraal sluikstortbeleid uitgewerkt. Dat beleid krijgt de komende maanden concreet vorm. Limburg.net werkt hiervoor samen met de 6 gemeenten en hun politiediensten. In dit proefproject wordt verder gekeken dan alleen sensibiliseringsacties. Ook voor het inventariseren van gegevens, het opruimen van de sluikstorten en de handhaving wordt gewerkt aan een beleid dat in alle gemeenten in het werkingsgebied van Limburg.net kan worden toegepast.

Grote maatschappelijke kost
De gemeenten die deelnemen aan het proefproject zijn erg enthousiast over dit project. Het is immers niet evident om als gemeente op te treden tegen sluikstorten. Door de samenwerking tussen Limburg.net en de gemeenten wordt de slagkracht verhoogd. Mensen moeten beseffen dat sluikstorten een gigantische kost met zich meebrengt, voor mens én milieu. Indien het proefproject positief wordt geëvalueerd zal het zo goed als zeker worden uitgerold in heel Limburg.

Meer info op www.limburg.net/sluikstortenisstrafbaar 

print

Share/Bookmark