Beide Limburgen verenigd in de aanpak van het zwerfvuil in het RivierPark Maasvallei

18/03/2017

Vele handen maken licht werk. Ook aan de Maas werken vele mensen samen om de oevers vrij te maken van zwerfvuil. En dit gebeurt nu ook in een grensoverschrijdende samenwerking. Een schone Maas en Maasoevers zijn van groot belang voWor de bewoners en de bezoekers van het gebied maar ook voor de bewoners, gebruikers en bezoekers van de gebieden stroomafwaarts.

MAAS.NET 2017 

De actie Maas.net kadert in de grote Straat.net zwerfvuil opruimactie van Limburg.net. Op 17, 18 en 19 Maart trekken zo’n 20.000 vrijwilligers erop uit om zwerfvuil te ruimen. Dit jaar engageerde 153 scholen en 473 verenigingen zich om van Limburg en Diest een properdere plek te maken. Naast de straten worden ook de oevers van de Maas aangepakt. Alle deelnemers aan de actie krijgen een eigen opruimgebied toegewezen en worden in samenwerking met de gemeente of stad voorzien van het nodige materiaal (vuilzakken, handschoenen, veiligheidsvestjes, …) om veilig aan de slag te gaan. Elk jaar voert de Maas met hoogwater tonnen zwerfvuil aan. Nadat het water is gezakt , blijft veel afval achter op de oevers van de Maas en haar zijrivieren. Vooral plastic flesjes en zakjes, drankflesjes maar ook piepschuim, spuitbussen, visnetten, schoenen, maandverbanden en poetsdoekjes. Zelfs stoelen en wc potten worden soms tientallen kilometers door de Maas meegenomen. En elk jaar proberen we zoveel mogelijk afval te verwijderen voor een veilige en mooie omgeving. Het probleem van zwerfvuil stelt zich op beide oevers van de Maas. Er worden zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse oever er campagnes gehouden om enerzijds het zwerfvuil op te ruimen en anderzijds ook de bevolking te sensibiliseren omtrent afval. 
Samenwerking 
Het blijft nodig om duidelijk te maken dat zwerfvuil een ernstig probleem is dat moet worden aangepakt. Dankzij de internationale samenwerking tussen nv De Vlaamse Waterweg en Rijkswaterstaat en de gezamenlijke organisatie van Limburg.Net met de gemeenten en de terreineigenaars, wordt geprobeerd burgers te betrekken bij de afvalproblematiek. Deze vorm van responsabilisering moet voor minder verontreiniging in het rivierbed van de Maas zorgen! Voordat het zover is, zullen nog vele inspanningen moeten worden gedaan en zullen acties zoals deze verder ondersteund en ontwikkeld moeten worden. De Vlaamse Waterweg nv, Rijkswaterstaat (NL), het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, de onderhoudsploegen van de gemeenten en de natuurbeheerders blijven zich jaar in jaar uit inzetten om de afvalberg in deze gebieden te verkleinen. Preventie en sensibilisering zijn dan ook hard nodig om de gronden langs de Maas schoon te houden. 
92 ton 
Het Vlaamse winterbed is 2.200 ha groot. Afgelopen jaren zien we dat we ongeveer 82 ha oever per jaar kunnen opruimen. In totaal hebben we afgelopen 5 jaar meer dan 92 ton zwerfvuil aan de Maas opgeruimd. Daar hebben vele verenigingen en scholen bij geholpen. Voor het opruimen van deze oevers krijgen deze verenigingen en scholen een vergoeding. Omdat het zwaarder en moeilijker werken is dan langs de straat ligt deze vergoeding ook een stuk hoger. Dit jaar worden er door de Vlaamse Waterweg langs de verschillende locaties waar wordt opgeruimd ook borden geplaatst ”Net opgeruimd. Hou jij het mee proper? “ van OVAM. Hiermee willen we de bezoekers van de Maasvallei informeren en sensibiliseren omtrent de zwerfvuilproblematiek. De opruimers mogen als dank hun naam op het bord schrijven

print

Share/Bookmark