Huishoudelijk afval bij appartementen

Elke gemeente uit Limburg (inclusief Diest) is verplicht om de inzameling van huishoudelijk afval te laten verlopen via de afvalintercommunale Limburg.net. De organisatie van privéophalingen is wettelijk gezien dus niet toegestaan.

Voor het ophalen van het huishoudelijk afval hebben appartementsbewoners verschillende mogelijkheden:

print

Share/Bookmark