Afvalinzameling

Thuis afval sorteren is goed, maar waar moet het allemaal naartoe?  De dichtstbijzijnde kringloopwinkel, waar bevindt die zich? Wanneer wordt het grofvuil opgehaald?

Limburg.net helpt u bij het beantwoorden van deze vragen met een afvalkalender, een kaart waar de recyclageparken en kringloopwinkels bij u in buurt staan op aangeduid enzovoort.

print

Share/Bookmark